Etats-Unis - Silicon Valley: 37.385218, -122.114130